Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mediální gramotnost

29. 1. 2009

Mediální gramotnost bývá definována jako série komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech. To znamená, že nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, elektronické nebo digitální podobě a zda je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo internetu. Mediálně gramotný člověk je schopen co nejvíce využívat dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb. Obecně rozeznáváme dva rozměry mediální gramotnosti. Její znalostní rozměr zahrnuje osvojení si základních poznatků o historii současných médií, o principech jejich fungování, o jejich společenské roli, případných hrozbách neužití a o rozvoji médií jakožto průmyslového odvětví. Druhá složka mediální gramotnosti, tedy dovednostní, se soustředí na získávání a rozvíjení praktických dovedností pří práci s médii. Podporuje sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, a to jak v roli příjemce, tak v roli tvůrce tohoto sdělení. Požadavek cíleného zvyšování mediální gramotnosti vychází z předpokladu, že to, jak média vykládají a konstruují svět, podléhá určitým zákonitostem a stereotypům. Ty lze při určité míře kritického odstupu a teoretické výbavy identifikovat, vysvětlit a případně také využít ve vlastní prospěch. Například díky odhalení strategie, jakou používají firmy při inzerci svých produktů, je možné lépe koordinovat své spotřebitelské chování. Na základě informací o předvolebních kampaních politických stran je zase možné kvalifikovanější občanské rozhodování.

Základní problémy fungování médií můžeme rozdělit do různých skupin. Média svět ani prostě neodrážejí, ani neopakují. Vše, co se v nich objeví, prošlo nejdříve výběrem a zpracováním, které podléhá určitým pravidlům a zvyklostem. Žádná z etap zpracování mediální informace není oproštěna od postupů výběru a zestručnění. Novinkář tu nehraje roli kronikáře, ale především interpreta. Zásadní roli v procesu této komunikace hraje publikum, které nelze považovat za jednolitou masu. Proces interpretace mediovaného sdělení je u každého jednotlivce ovlivněn konkrétními zkušenostmi a okolnostmi jeho života. Obsah média jako celku jednoznačně nezávisí ani na rozhodnutí producentů či redaktorů, ani na požadavcích vlád, inzerentů či mediálních mangátů. Na rozvoji mediální gramotnosti na národní úrovni a na tom, aby se její témata stala součástí veřejné diskuse, se má podílet systematická mediální výchova. V České republice se diskuse o mediální výchově vede už dlouho.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář