Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychohigiena

19. 2. 2009
Psychohygiena
Duševní zdraví člověka souvisí s fungováním a součinností mnoha aspektů předchozího vývoje, současného stavu i očekávání budoucí cesty životem. Určitou, individuálně odlišnou roli tu sehrávají podmínky působící přímo z makroprostředí. To jsou ekonomické, kulturní, politické, dále faktory tělesné, stejně jako rodinné a vrstevnické či školní a v neposlední řadě mechanismy regulační a autoregulační, tedy výchova a sebevýchova. Je dobré si položit otázku, jak se projevuje psychicky zdravý, tvořivý a v sociálních a mezilidských vztazích dobře zakotvený jedinec. Je to člověk, který dovede dobře poznávat skutečnost, umí odlišit domněnky do reality, podstatné od druhořadého, kladně hodnotit sebe i druhé, emočně prožívat okamžiky a stavy. Dovede být i sám se sebou, projevuje přátelský vztah k lidem, dovede jim také pomáhat, je také tolerantní a snášenlivý, samostatný, není závislý na vnějších vlivech. Projevuje se jako tvořivý a má postavené životní cíle. To je popsaný ideál, ale jak se k němu přiblížíme, záleží i na nás samotných. Odchylky od duševního zdraví jsou u dětí, mladých lidí i dospělých poměrně běžné, záleží samozřejmě na jejich druhu i intenzitě. Výzkumy z různých zemí i oblastí se vcelku shodují v tom, že asi jedna třetina dětí a mladých lidí se dostane do situace, kdy nestačí na zvládnutí životních okolností sama a musí vyhledat odbornou pomoc psychologa, někdy však i psychiatra. Jednotlivé odchylky od běžných psychických projevů se pak mohou vyskytnout na přechodnou dobu i u člověka psychicky zdravého, zvláště pak v kritických nebo náročných obdobích jeho života. Vlastně každý člověk se ve svém životě dostává do situace, kterou nedokáže po nějakou dobu zvládnout, reaguje na ni nepřiměřeně, a přesto ho nepovažujeme za člověka duševně nemocného.

Duševní porucha vyjadřuje změnu některých psychických jevů, které se projevují v chování a prožívání a znesnadňují komunikaci člověka s jeho sociálním okolím. Souvislosti duševního zdraví a duševních poruch s duševní hygienou přímo plynou z jejího vymezení. Duševní hygiena nebo také psychohygiena se zabývá podporou a rozvojem duševního zdraví a předkládá soubor opatření i postupů,k jak toho cíle dosáhnout. Jde o různé postupy vztahující se komplexněji k určité činnosti nebo profesi nebo jde o dílčí metody, které napomáhají regulaci a autoregulaci aktuálního psychického stavu. Ke způsobům, jak zachovávat duševní hygienu, patří dostatečný spánek, správná výživa, dostatek pohybu, efektivní hospodaření s časem, různé relaxační techniky nebo autoregulační cvičení.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář